Правові питання

Дізнавшись про ВІЛ-позитивний статус, людина неодмінно зіштовхується з безліччю правових питань. Знай свої права!

Виявлення ВІЛ-інфекції

Відповідно до Закону України «Про запобігання захворювання синдромом набутого імунодефіциту (СНІД) і соціальний захист населення» від 12 грудня 1991 року №1972.XII, кожний громадянин України, іноземець або особа без громадянства, які постійно проживають на території України, має право на:

  • медичний огляд з метою виявлення інфікування вірусом імунодефіциту людини;
  • одержання офіційного висновку про результати такого медичного огляду й кваліфікованих рекомендацій щодо запобігання поширення ВІЛ-інфекції.

Медичний огляд проводиться добровільно (безкоштовно), а також тільки в державних і комунальних установах охорони здоров’я, які мають відповідним чином обладнані спеціальні лабораторії, акредитовані Міністерством охорони здоров’я України.

Людина, що пройшла медичний огляд, має право на повторний огляд у будь-який час у тому ж або, за своїм вибором, в іншому акредитованому у встановленому порядку закладі охорони здоров’я (стаття 7).

Анонімність і конфденційність

Медичний огляд на виявлення ВІЛ-інфекції за бажанням може бути проведений анонімно. Відомості про результати медичного огляду, наявність або відсутність ВІЛ-інфекції в особи, яка пройшла медичний огляд, є конфіденційними і являють собою лікарську таємницю.

Якщо виникає необхідність постановки на облік, Вам необхідно повідомити своє прізвище. При цьому вам гарантується конфіденційність.

Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення ВІЛ- інфекції переслідується законом відповідно до статті 132 Кримінального кодексу України.

Права ВІЛ-інфікованних в Україні

ВІЛ-інфіковані й хворі на СНІД громадяни України користуються всіма правами й свободами, передбаченими Конституцією й законами України, іншими нормативно- правовими актами України. Крім загальних прав і свобод, вони мають право також на:

  • відшкодування збитків, пов’язаних з обмеженням їхніх прав, які мали місце внаслідок розголошення інформації про факт інфікування;
  • безоплатне забезпечення ліками, необхідними для лікування будь-якого наявного в них захворювання, засобами особистої профілактики й на психосоціальну підтримку;
  • безплатний проїзд до місця лікування й у зворотному напрямку за рахунок лікувальної установи, яка видала направлення на лікування;
  • користування ізольованою житловою кімнатою (Стаття 17 Закону України «Про запобігання захворювання синдромом набутого імунодефіциту (СНІД) і соціальний захист населення»).

Забороняється відмова в прийнятті в лікувальні установи, у наданні медичної допомоги, обмеження інших прав осіб на підставі того, що вони є ВІЛ-інфікованими або хворими на СНІД, а також обмеження прав їхніх рідних і близьких на цій підставі (стаття 18).

Особи, зараження яких ВІЛ-інфекцією відбулося внаслідок виконання медичних маніпуляцій, мають право на відшкодування в судовому порядку завданої їхньому здоров’ю шкоди за рахунок винної особи (стаття 20).

Якщо в родині є ВІЛ-позитивна дитина, батьки мають право на:

  • спільне перебування в стаціонарах з дітьми у віці до 14 років зі звільненням на цей час від роботи з виплатою допомоги по тимчасовій непрацездатності;
  • збереження за одним з батьків у випадку звільнення його з роботи у зв’язку з доглядом за дитиною у віці до 16 років безперервного виробничого стажу (стаття 21).

Надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованих

Якщо в людини виявлено ВІЛ/СНІД, то вона має знати, що:

  • відмова в прийнятті в лікувальні установи, у наданні медичної допомоги, обмеження інших прав осіб на підставі того, що вони є ВІЛ-інфікованими або хворими на СНІД, а також обмеження прав їхніх рідних і близьких на цій підставі – заборонена (стаття 18 Закону України «Про запобігання захворювання синдромом набутого імунодефіциту (СНІД) і соціальний захист населення»);
  • неправомірні дії посадових осіб, які порушують права ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, їхніх рідних і близьких, можуть бути оскаржені в суді (стаття 19).

Якщо права ВІЛ-позитивної людини порушуються, пам’ятайте – ви можете себе захистити. Зокрема, необхідну консультаційну допомогу завжди може надати юридичний відділ Всеукраїнської мережі людей, які живуть із ВІЛ. Крім того, кваліфіковані юристи працюють і в багатьох регіональних ВІЛ-сервісних організаціях.